Recursos de galego para secundaria

Violencia de xénero

Se me quixeses (vídeo, 2:22 min)

As máis das veces iso de "Se me quixeses..." non é amor. Trátase dunha chantaxe afectiva, e agocha unha ameaza.