Recursos de galego para secundaria

Verbos que non son pronominais

O verbo xogar non é pronominal

Permitirse algo é incorrecto

Nada de tirarse peidos

*Lávate o cu! > Lava o cu!