Recursos de galego para secundaria

Unstoppable - Sia

03:48 min

I put my armor on,
show you how strong Iam
I put my armor on,
I'll show you that I am

I’m unstoppable,
I’m a Porsche with no brakes
I’m invincible, I win every single game
I’m so powerful, I don’t need batteries to play

I’m so confident,
I’m unstoppable today
Unstoppable today,
unstoppable today,
unstoppable today,
unstoppable today,

Coloco a miña armadura
e móstroche o forte que son

Coloco a miña armadura
e móstroche quen son eu

Son imparábel
son un Porsche sen freos
son invencíbel, gaño todos os xogos
son tan poderosa, non necesito baterías para xogar

Teño tanta confianza en min,
son imparábel hoxe
son imparábel hoxe
son imparábel hoxe
son imparábel hoxe