Recursos de galego para secundaria

Exercicios de verbos (1)

Adestramento para conxugarmos ben os verbos en presente de indicativo

Recursos

Se tiverdes dúbidas, podedes usar un conxugador. O seu uso é moi simple. Deixo abaixo as ligazóns a dous:

Conxugador de verbos en galego

Dicionario da Real Academia Galega (RAG)

No caso do conxugador do dicionario da RAG, non podedes conxugar o verbo directamente. Primeiro tedes que buscar o seu significado no dicionario e, cando vos devolva o resultado da busca, premer no botón "conxugar" que vos aparece ao lado do infinitivo.


Completa co verbo correspondente en presente de indicativo.

 1. Ti non es (ser) tan listo como cres (crer).
 2. Helena mente (mentir) sempre, non creas nada do que di (dicir).
 3. Por que non me dás (dar) ti unha resposta?
 4. O número de persoas infectadas polo coronavirus sobe (subir) cada día que pasa.
 5. Eu non caibo (caber) nun sitio tan pequeno.
 6. Pablo é (ser) o máis vello dos tres.
 7. (Eu) estudo (estudar) dúas horas todos os días.
 8. Ti que vas (ir) facer esta fin de semana?
 9. Os filandeses son os europeos que máis libros len (ler).
 10. Xiana di (dicir) que non quere vir connosco.
 11. Con este barullo non oio (oír) nada do que me estás a dicir.
 12. As rosas olen (ulir) mellor que os caraveis.
 13. Cando vas volver? (Eu) sinto (sentir) moito a túa falta.
 14. Se lle sobe (subir) a febre, colócalle unha toalla mollada en auga fría na testa.
 15. Cando te pos (pór) así, non hai quen te ature.

Ver as solucións