Recursos de galego para secundaria

Palabras novas

Bélico = de guerra

Antonte = no día anterior ao de onte

Vírgula: Sinal ortográfico de puntuación (,) que serve para separar ou illar membros dunha frase e que pode corresponder na lectura oral a unha pausa de curta duración

Prea:

  1. Corpo morto en estado de descomposición.
  2. Persoa que anda sucia e mal amañada.
  3. Persoa que obra sen habilidade e sen pór interese no que fai.
  4. Persoa falsa, digna de desprezo.