Recursos de galego para secundaria

Os posesivos

Ben falado! Os posesivos meu, teu, seu

Ben falado! De meu, de teu, de seu

Significados: de meu, de teu, de seu

  1. Indicar que teño a propiedade exclusiva de algo. Úsase con bens materiais que podes comprar, vender, ter, perder ou transmitir a outros:

As expresións de meu, de teu, de seu, de noso, de voso e de seu empréganse para expresar pertenza exclusiva:

  1. Indicar que alguén posúe algo en por si, por propia natureza, como característica ou propiedade da súa maneira de ser.

Estas formas poden indicar que unha característica é propia da natureza dunha persoa.

  1. Indicar que algo sucede por si mesmo, sen participación externa:
  1. Indicar relación de parentesco (No norte de Galicia e mais no leste, entre Lugo e Asturias, e sobre todo entre Lugo e León)

Ben falado! Cadanseu, cadansúa, cadanseus, cadansúas

(04:16 min)