Recursos de galego para secundaria

O pronome persoal

#DígochoEu É o mesmo nós que nosoutros?

Episodio do #DígochoEu: Aprende en un minuto a distinguir entre te e che

#DígochoEu Como é? Quérote ou quéroche?

#DígochoEu Ollo con lle e con lles

#DígochoEu Non é o mesmo dígollo eu que dígollelo eu

Episodio do #DígochoEu: Aprende a usar os pronomes de solidariedade e de interese

Episodio do #DígochoEu: Aprende en un minuto a colocar pronomes

Episodio do #DígochoEu: Truco para colocares ben os pronomes nunha redacción