Recursos de galego para secundaria

I e U

Cando os acentuamos?

Cando temos as vogais I e U xuntas nunha palabra aplicamos as seguintes regras:

 1. Todo I e U tónicos levan acento gráfico sempre que van precedidos ou seguidos doutra vogal (fuxía, saúdo)

 2. Cando temos IU ou UI leva acento a segunda vogal se é a tónica (xuíza, ruído)

De acordo con isto, as seguintes palabras levarían acento. Xustifica a túa resposta:

 1. tua:
 2. sair:
 3. gratuito:
 4. posuir:
 5. nua:
 6. habia:
 7. diminuiu:
 8. saude:
 9. viuvo:
 10. oir: