Recursos de galego para secundaria

Aí, ai! e hai

Aprende a distinguilos

Non confundas aí, ai! e hai


Completa as oracións con hai, ou ai:

 1. Hai moito tempo había unha fonte.
 2. Ai!, non me toques
 3. onde o colocamos non hai problema.
 4. Canto tempo hai que estás ?
 5. Hai que ver o que é o amor.
 6. Podemos ir por e ver o que hai
 7. tes o que me pediches.
 8. Ai que escuro está! Eu non entro.
 9. Hai máis de dous días que non o vexo.
 10. non hai ninguén.
 11. Ai, ten coidado! Case me pisas un pé!
 12. Hai leite no frigorífico.

Corrixe as respostas