Recursos de galego para secundaria

Exercicios de verbos (2)

Para practicares o pretérito perfecto de indicativo

Recursos

Conxugador de verbos en galego

Dicionario da Real Academia Galega (RAG)


Exercicios

Pon as seguintes oracións en pasado.

Ex.: Cando vindes? > Cando viñestes?

 1. A roupa non me cabe no armario.
 2. Acordo cedo para ter tempo de almorzar.
 3. Hai que facer todo o que el di.
 4. Teñen un coche pintado dunha cor moi rechamante.
 5. Nós somos os que temos as ideas.
 6. Anxo ve todo o que pasa na rúa desde a xanela.
 7. Traemos lapis e papel para todos.
 8. Ando moi ocupado e non teño tempo de nada.
 9. Todos os animais foxen do lume.
 10. Despois do xantar dorme a sesta.
 11. Podo facelo porque me axudas.
 12. Non saben dicir quen o fai mellor.
 13. Todas as mañás sae pola porta e non volve ata á noite.
 14. Non quero dicir nada polo momento.
 15. Telefono, mais ninguén atende as chamadas.
Ver as solucións
 1. A roupa non me coubo no armario.
 2. Acordei cedo para ter tempo de almorzar.
 3. Houbo que facer todo o que el dixo.
 4. Tiveron un coche pintado dunha cor moi rechamante.
 5. Nós fomos os que tivemos as ideas.
 6. Anxo viu todo o que pasou na rúa desde a xanela.
 7. Trouxemos lapis e papel para todos.
 8. Andei moi ocupado e non tiven tempo de nada.
 9. Todos os animais fuxiron do lume.
 10. Despois do xantar durmiu a sesta.
 11. Puiden facelo porque me axudaches.
 12. Non souberon dicir quen o fixo mellor.
 13. Saíu pola porta e non volveu.
 14. Non quixen dicir nada polo momento.
 15. Telefonei, mais ninguén atendeu as chamadas.