Recursos de galego para secundaria

Ditongos e hiatos

Como os recoñezo?

Ditongo

Dúas vogais que van seguidas forman un ditongo cando as pronunciamos na mesma sílaba. Ex.: nai, pei-xe, can-cn

Tipos de ditongos

Hiato

Dúas vogais que van seguidas forman un hiato cando as pronunciamos en sílabas diferentes. Ex.: a-re-a, en-xa-bo-ar, po-e-ma

Tipos de hiatos

Repara

iu e ui son ditongos se o primeiro é o elemento tónico: puido

e son hiatos se o segundo elemento é tónico. Neste caso indícase cun acento gráfico. Ex.: rdo


Exercicio 1

Localiza nas seguintes palabras os ditongos e os hiatos que houber. Xustifica a túa resposta.

Ex.: au-ga: Ditongo au porque as dúas vogais se pronuncian na mesma sílaba. É decrecente porque a primeira vogal é aberta e a segunda é fechada.

lingua:

traer:

gaita:

pelexa:

fiestra:

coidado:

moeda:

táboa:

fuxiu:

quieto: