Recursos de galego para secundaria

Como salvar unha lingua da extinción?