Recursos de galego para secundaria

Como funcionan as vacinas?

Para combater a desinformación que hai en Internet sobre as vacinas, o espazo de divulgación científica Concienciadas de Praza.gal dedicou o terceiro episodio a este tema.


Preguntas

  1. Por que cren Iria Veiga e Javier Balea que non se debe cuestionar o uso das vacinas?

  2. Como axudan as vacinas ao noso corpo a protexerse dos microorganismos?

  3. Por que a vacinación é importante nón só para cada persoa individualmente, senón tamén para toda a poboación en xeral?