Recursos de galego para secundaria

Coa saúde non se brinca!

Todo o mundo sabe iso! Mais desde agora si que o podemos facer coas palabras que utilizamos para falar dela, grazas a esta magnífica escolma de xogos do Portal das palabras:

Verdadeiro ou falso: Que me pasa, doutor?

Canto sabes?: Con boa saúde

Opa!: Medicina de bata e de diario

Apunta ben!: No hospital

A ver se dás: Enfermidades

Opá! Pareces enfermo?

Dimo con letras: Alerxias

Verdadeiro ou falso: Cousas da farmacia

A ver se dás: Instrumentos do hospital