Recursos de galego para secundaria

As regras de acentuación

Neste esquema sintetizamos as regras xerais de uso do acento gráfico en galego.

Esdrúxulas Graves Agudas
´ ´ ´
As palabras esdrúxulas acentúanse sempre Só se acaban en consoante distinta a -n, -s ou -ns Cando terminan en vogal ou en -n, -s ou -ns
Exemplo: médico Exemplo: fácil Exemplo: verán

Exercicio 1

Escribe o nome dos elementos fotografados. Ten en conta que en todos os casos debes usar palabras con acento gráfico:

móbil

limón

lámpada

cámara

café

semáforo

Corrixe as respostas

Exercicio 2

Os nomes destas catro doenzas levan acento gráfico. Une as sílabas para saberes de que doenzas se trata:

la no o ram la ru ta va o xa pón
Ver as solucións
 1. tano
 2. xarampón
 3. ruola
 4. vaola

Exercicio 3

Coloca o acento gráfico nas seguintes palabras cando o precisen, logo indica a súa clasificación segundo a acentuación (agudas, graves ou esdrúxulas) e xustifica a aparición ou non de acento gráfico:

Ex.: minuscula: Minúscula leva acento porque é unha palabra esdrúxula

 1. dificil:
 2. papel:
 3. lapis:
 4. cancion:
 5. acuatico:
 6. esquimo:
 7. esteril:
 8. pexego:
 9. ali:
 10. chines:
Ver as solucións
 1. difícil: Difícil leva acento porque é unha palabra grave que acaba en consoante -l.
 2. papel: Papel non leva acento porque é unha palabra aguda que acaba en consoante distinta -n, -s ou -ns.
 3. lapis: Lapis non leva gráfico porque é unha palabra grave que acaba en consoante -s.
 4. canción: Canción leva acento porque é unha palabra aguda que acaba en -n.
 5. acuático: Acuático leva acento porque é unha palabra esdrúxula.
 6. esquimó: Esquimó leva acento porque é unha palabra aguda terminada en vogal.
 7. estéril: Estéril leva acento porque é unha palabra grave que termina en consoante -l.
 8. pexego: Pexego non leva acento porque é unha palabra grave que acaba en vogal.
 9. alí: Alí leva acento porque é unha palabra aguda que acaba en vogal.
 10. chinés: Chinés leva acento porque é unha palabra aguda que acaba en consoante -s.