Recursos de galego para secundaria

Acentuación

Neste esquema sintetizamos as regras xerais de uso do acento gráfico.

Esdrúxulas Graves Agudas
´ ´ ´
As palabras esdrúxulas acentúanse sempre Só se acaban en consoante distinta a -n, -s ou -ns Cando terminan en vogal ou en -n, -s ou -ns
Exemplo: médico Exemplo: fácil Exemplo: verán

Exercicio 1

Escribe o nome dos elementos fotografados. Ten en conta que en todos os casos debes usar palabras con acento gráfico:

móbil

limón

lámpada

cámara

café

semáforo

Corrixe as respostas

Exercicio 2

Os nomes destas catro doenzas levan acento gráfico. Une as sílabas para saberes de que doenzas se trata:

la no o ram la ru ta va o xa pón
Ver as solucións
 1. tano
 2. xarampón
 3. ruola
 4. vaola

Exercicio 3

Coloca o acento gráfico nas seguintes palabras cando o precisen, logo indica a súa clasificación segundo a acentuación (agudas, graves ou esdrúxulas) e xustifica a aparición ou non de acento gráfico:

Ex.: minuscula: Minúscula leva acento porque é unha palabra esdrúxula

 1. dificil:
 2. papel:
 3. lapis:
 4. cancion:
 5. acuatico:
 6. esquimo:
 7. esteril:
 8. pexego:
 9. ali:
 10. chines: